ՀԱՅ ԱՇՈՒՂՆԵՐ XVII-XVIII Դ․Դ․

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ.