ԴԻՎԱՆ ՀԱՅ ՎԻՄԵՐԳՈՒԹՅԱՆ ՊՐԱԿ 2: ԳՈՐԻՍԻ, ՍԻՍԻԱՆԻ ԵՎ ՂԱՓԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐ

Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատ.