Հայկական զարդարվեստ: հիմնական մոտիվների ծագումն ու գաղափարական բովանդակությունը

Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն