ԶԵՅԹՈՒՆԻ 1862 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՅՈՒՑԱԶՆԱՄԱՐՏԸ (100-ամյակի առթիվ)

ՀՍՍՌ Քաղաքական և գիտական գիտելիքների տարածման ընկերություն