ԻՆՉՈ՞Ի ԱՇԽԱՏԱՎՈՐ ԿԻՆԸ ՊԵՏՔ Ե ԼԻՆԻ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ԱՆԴԱՄ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ