ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՍԽՀ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ