ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՈՒ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

Հ. ԲԱՆԻՈՐԵԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ