Հայկական կազմարարական դպրոցները եւ Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի կազմերի արձանագրությունները

Մատենադարան հրատ.