Պուլկարահայ դպրոցներու պատմութիւն

Մեսրոպուհի Գէորգ Մեսրոպ-Թանգարանեան