Նոր Կտակարան: Գիրք սաղմոսաց: Գիրք առակաց:

Միջազգային մկրտչական միսիոնարական միութիւն