նոր բառագիրք, պատկերազարդ ֆրանսահայ․ հատոր առաջին

ՄՈՐԻՍի, հայր և որդի