Հայաստան․ ուղեւորութիւններ եւ ուսումնասիրութիւներ․ Ա հատոր

Յ․Ասատուրեան եւ որդիք