Արիւնի ճամբեն

Յ․Հ․ Դաշնակցութեան Գահիրէի ենթակօմիտեի