Փիլիսոփային աշակերտը (հոգեբանական վէպ)

Նշան Կ․Պէրպէրեան