ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ԵՎ ՀԱՇՈՒԵԿՇԻՌ 30ՐԴ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ /1935/

ՊԱՀՐԻ ԵՂԲԱՐՅ