Առձեռն բառարան ֆրանսերէնէ հայ-աշխարհիկ

Պաղտատլեան եւ Պատլենց գրատանց