ԲԱՐՈՅԱԼԻՑ ԶԱՒԵՇՏՆԵՐ

ՊԵՏՐՈՍ Ռ. ԹՈՐՈՍԵԱՆԻ ՀԱՅ-ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՏՊԱԳՐԱՏՈՒՆ