Բառարան Հայերէն եւ Անգղիական

Սուրբ Ղազարի վանական գործատուն