Լուսաւորիչը

Սրբոց Յակոբեանց, տպ. Եղիվարդ Գունատիպ