Համապատում․ Չորս Ավետարաններուն պարունակութիւնը

Վ․ եւ Հ․ Տէր-Ներսէսեան