Լէօն Լէօնի

Տէր եւ հրատարակիչ՝ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան