Սուրբ Ղազար կղզին, Մայրավանք Մխիթարեաններու

Տիպո-Լիտոգրաֆիա Արմենա