ՄԵՐ ԴԵՐԸ Ի՞ՆՉ ԵՂԱՒ ԵՒ Ի՞ՆՉ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՅ

ՏՊԱՐԱՆ ՞ՊԱՅՔԱՐ՞Ի