Խոսրովիկ թարգմանիչ (ը դար)

Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս․Էջմիածնի