ՅՈՒՇԵՐՍ: ԿԵԱՆՔ ՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՐՏԻ ՈՒՂԻՆԵՐԷՆ

ՏՊԱՐԱՆ ՍՐԲՈՑ ՅԱԿՈԲԵԱՆՑ