Զավալլըն․ դիւթական կատակախաղ․ մէկ արար․

Տ․Տօղրամաճեան