Կարապետ եպիսկոպոս Տէր-Մկրտչեան․ կեանքը եւ գործունեութիւնը

Ք․Բարխուդարեան