Ազդարար: հայ անդրանիկ պարբերականը, 1794-1796, Մադրաս, վերատպութիւն

ֆունդաçա̃ո Cալոուստե գուլբենկիան