Կամուրջ: Վրաստանի Սովետական գրողների միության Հայկական մասնաճյուղի Ալմանախ

Sabchot'a Sak'art'velo