Սուրբք եւ Տօնք Հայաստանեայց Եկեղեցիոյ; (Համառօտ տեղեկութիւններ Հայց. Եկեղեցւոյ տօնելի Սուրբերու եւ Տէրունական Տօներու մասին).

Tparan Srbots' Hakobyants'