Իգնատիոս Արքեպ. Մալոյեան: Մարդը եւ նահատակը

Zmmaṛu Tiramōr Vank